Terminy zajęć

 

niedziela  [ pływalnia Hotel Gem *** ]

ze względu na remont pływalni szkoła pływania zawiesza swoją działalność 

w sprawie lekcji indywidualnych proszę o kontakt

 

 sms  501-109-605 lub e-mail info@health-body.pl

Kurs pływania NIEDZIELA pływalnia 25 m Hotel Gem ***

Kurs Aqua Aerobic PONIEDZIAŁEK I ŚRODA  Hotel Gem ***

 

 

 

 


Ceny lekcji indywidualnych: pływanie 

 • 1 osoba : czas trwania  lekcji 30 min = 50 pln
 • 1 osoba : czas trwania  lekcji 45 min = 60 pln
 • 1 osoba : czas trwania lekcji 60 min = 80 pln
 • 2 osoby : czas trwania lekcji 60 min = 120 pln
 • Ceny lekcji  pływanie  : Total Immersion
 • 1 osoba : czas trwania lekcji  60 min  = 120 pl
 • 2 osoby : czas trwania lekcji  60 min  = 200 pl

Regulamin uczestnictwa
Akademii Sportów Wodnych Health & Body

 1. Kurs pływania Akademii Sportów Wodnych jest kursem stacjonarnym i odbywa się na pływalni krytej AZS, Wrocław przy ul. Mianowskiego 2B oraz na pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chełmońskiego 43.
 2. Na zajęcia należy przybyć 15 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do TRENERA Akademii Sportów Wodnych.
 3. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione.
 4. Przed wejściem do wody, uczestnicy proszeni są o skorzystanie z natrysków.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania stroju pływackiego, czepka, klapek oraz ręcznika.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Osoby uczestniczące w zajęciach deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
 9. Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby natychmiast zgłosić TRENEROWI Akademii Sportów Wodnych i/lub ratownikowi.
 10. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.
 11. Na pływalni obowiązuje absolutny zakaz:
  • spożywania alkoholu, palenia papierosów (lub innych używek),
  • biegania,
  • wnoszenia opakowań szklanych,
  • wynoszenia i przywłaszczania sprzętu sportowo – rekreacyjnego,
  • przebywania w innym obuwiu niż czyste klapki pływackie.
 12. Przed i po zajęciach Akademii Sportów Wodnych odpowiedzialność za nieletnich w pełni ponoszą rodzice (opiekunowie).
 13. Minimalna kwota zaliczki wynosi 400 PLN (wpłacana na pierwszych zajęciach kursu).
 14. Uiszczenie pełnej kwoty uczestnik zobowiązany jest dokonać w nieprzekraczalnym terminie:            15 -04- 2017
 15. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 16. Akademia Sportów Wodnych nie umożliwia zwrotów kosztów za nieobecność na lekcji.
 17. Akademia Sportów Wodnych umożliwia odrobienie nieobecności na zajęciach 1 raz na semestr.
 18. Opłata za zgubienie (wystawienie duplikatu) karnetu wynosi 15 PLN

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Bezpieczeństwo

Woda na pływalni Hotelu Gem *** badana jest regularnie przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu

Badania dotyczą:

 • odczynu pH wody,
 • zawartości amoniaku [mg/l],
 • zawartości chloru wolnego [mg/l].

A także wykluczenia istnienia bakterii:

 • grupy Escherichia Coli,
 • grupy Coli typu kałowego (termotolerancyjnych),
 • gronkowców koagulozo-dodatnich.

Do utrzymania najwyższej jakości wody na pływalni przy Hotelu Gem *** stosowane są między innymi:

 1. AlFuba Special (środek przeciw algom, bakteriom i grzybom znajbującym się w wodzie basenowej),
 2. Desalgine F Super (zapobiega rozwojowi glonów, usuwa zmętnienie wody i czyni wode klarowną, nie zawiera chloru i metali ciężkich) – zalety:
  • długotrwałe działanie,
  • posiada obojętne pH, biologicznie degradowany,
  • nie zawiera chloru,
  • nie zawiera metali ciężkich.
 3. Incidim M Spray Extra (środek do oczyszczania stóp dzialanie – przeciwko grzybicy stóp, odświeżenie stóp).